26.6.2013

Trännskärin ohi pohjoiseen

Hilipatihippan haipakkata sivutuulessa, 6 - 7 solmua.

Ei kommentteja: