28.5.2010

Adjö Helsinfors

Diesel, vatten och flytgas handlats och Selina är färdig att segla
söderut. CAV
OK

Ei kommentteja: